Vilka är vi då?

Verksamheten

Gruppaktiviteter

Till bildgalleriet

Lite beröm

Till startsidan

Skridskoskolan

Här lär sig barnen skridskoåkningens grunder. Skridskoskolans mål är att låta barnen få öva sig att åka framåt, svänga, vända och åka bakåt. Genom roliga lekar och sånger som tillfredsställer barnens behov av fantasi och rörelse, ger ledaren barnen möjlighet till träning och kunskap i skridskoteknik.

Barnen får också lära sig att sköta sin egen utrustning. De lär sig ta hänsyn och träna samarbete i gruppen.

Det går lite hit och dit i början, men till slut så ...